Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, με θέμα: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, με θέμα:  «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ -  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».
                                        DIVANI  CARAVEL  ATHENS
                                            6-8  Ιουνίου  2013
                                              
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» έχουν την τιμή και τη χαρά να σας ανακοινώσουν τη διεξαγωγή του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου,  με θέμα:  «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ -  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα με την συμμετοχή επιστημόνων όπως: (Γεωπόνων,  Βιολόγων, Βιοχημικών, Γεωτεχνικών,  Γεωργοοικονομολόγων, Κτηνιάτρων,  κ.α.), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani  Caravel από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου 2013), με την συμμετοχή Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται από επιφανείς Ευρωπαίους (Έλληνες και ξένους) καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητές δραστηριοποιούμενους στον Πρωτογενή  τομέα.
Ο Βασικός Σκοπός  και  Στόχος  μας  έγκειται,  στο να υπάρξει διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της  κατάρτισης  των  επιστημόνων,  ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και παρουσίαση των καινοτόμων πρακτικών, προκειμένου οι συμμετέχοντες σε αυτές να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συνεργασίας και συμμετοχής σε τέτοιες ενέργειες.
Στοχεύουμε  στην  επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου  καθώς  και  στην  εκπαίδευση  ώστε  να ανταποκριθούν οι  ενδιαφερόμενοι  στις απαιτήσεις της νέας, φιλόδοξης αλλά και δύσκολης εποχής για την ελληνική γεωργία.
Σε ένα κόσμο που εξελίσσεται και η τεχνολογία κάνει αλματώδη βήματα, η Χώρα μας  έχει ανάγκη να αλλάξει την εικόνα του πρωτογενή της τομέα χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα παραγωγής για την παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντων, αλλά και υψηλή, σταθερή και εγγυημένη ποσότητα. Καινοτόμα προϊόντα που θα αναδεικνύουν τη διατροφική αξία τους, έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις από νέους επιχειρηματίες με όραμα και αγάπη για τον τόπο τους θα δώσουν μία νέα πνοή στον κλάδο. Και ένας δυναμικός πρωτογενής τομέας σημαίνει οικονομική ανάπτυξη για τον τόπο.
Σε μια εποχή που, όπως όλοι αναγνωρίζουν, τόσο η δημόσια διοίκηση όσο και ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας έχουμε μεγάλη ανάγκη στελεχών με επάρκεια γνώσεων που συνδέονται με θέματα αγροτικής ανάπτυξης,  σε  μια  εποχή  που  όλα  μοιάζουν  δύσκολα,  ο  πρωτογενής τομέας, μπορεί να ξεχωρίσει με τις δυνατότητες του στην εγχώρια αγορά αλλά και  να   δώσει  ιδιαίτερη ώθηση στις εξαγωγές της χώρας.
Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει ευρύ φάσμα στον  Πρωτογενή  Τομέα  μια  και  αποτελεί  για  εμάς  βασικό  όχημα  για  την  ανάπτυξη  της  οικονομίας  μας.  Ενώ οι διακεκριμένοι ομιλητές στο παραπάνω συνέδριο θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία του με την ιδιαίτερη εξοικείωσή τους στα θέματα που θα αναπτύξουν. 
Η γεωργική εκμετάλλευση, η σύγχρονη κτηνοτροφία και η εκμετάλλευση των ιχθυοκαλλιεργειών είναι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας με πολύ ενθαρρυντικές προοπτικές για το μέλλον στη χώρα μας.
Σε αυτήν μας την προσπάθεια, ζητούμε την ενεργό συμμετοχή σας.
Ευελπιστώντας σε θετική ανταπόκριση από την πλευρά σας και παραμένοντας σίγουροι ότι η πολύτιμη εμπειρία και γνώση σας θα συνεισφέρουν σημαντικά στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο που επιθυμούμε να προσφέρουμε στους συνέδρους μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου.
Με  εκτίμηση
Η  Πρόεδρος
Έφη  Ζήση

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου
ΣΤΑΣΗ  ΖΩΗΣ
Χαβρίου  5,  105 62  Αθήνα
Τηλ.: 210 4677597, 210 4650212   • Fax: 210 4677597  • E-mail:  efizissi@stasi-zois.gr
stasi-zois.blogspot.com