Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤO  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΤΗΣ «ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ» ΜΕ  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΚΡΟΦΗΣ  ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ  (ΑΝΟΙΚΤΟΥ  &  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ)»
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία στο παρόν έντυπο και να το αποστείλετε με email στο: efizissi@stasi-zois.gr  (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Έφη  Ζήση  210-9889877,  69761.75145)
ΟΝΟΜΑΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

Α.Φ.Μ.  :                                                             Δ.Ο.Υ.:                                                                                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ : 

Ε-MAIL :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                              ΚΙΝΗΤΟ:                               ΦΑΞ :

  Επιθυμώ να λάβω μέρος στο  Σεμινάριο  που θα γίνει:
Ημερομηνία:28η /.Απριλίου /2012……..         Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Με θέμα:  Σαλιγκαροτροφία.  Οργάνωση  και  Διαχείριση  Μονάδας  Εκτροφής  Σαλιγκαριών   (Ανοικτού   &  Κλειστού  Τύπου)». 
Συμμετοχή   ανά  άτομο για  την  Hμερίδα:  110
Συμμετοχή  άνω  των  (3)  ατόμων,  ή  για  περιπτώσεις  ανέργων  φοιτητών  η  τιμή  διαφοροποιείται  στα  80Τρόπος Πληρωμής
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί:
ΤΡΑΠΕΖΑ         ΑΡ. ΛΟΓ/ΜΟΥ                                  ΙΒΑΝ
ALPHA BANK    132-002101-151567           GR 33 0140 1320 0210 1151 567
                    
Αιτιολογία: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»
Παρακαλείσθε να αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας.


ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             ……………………….…………………….                    …………………………………………………….


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου